Den ene af de to Egsmosegårde.Egsmosevej 4 – senere ændret til Skelmosevej 28- brændt 1926 (påsat af tjenestekarl) og senere genopført på bakken ca. 100 m derfra.Senere ejer: Søren Kildelund

Skelmosevej 28 – tidl. Egsmosevej 4 – matr. nr. 26a – Peder Pedersen Lang

Den ene af de to Egsmosegårde.
Egsmosevej 4 – senere ændret til Skelmosevej 28
– brændt 1926 (påsat af tjenestekarl) og senere genopført på bakken ca. 100 m derfra.
Senere ejer: Søren Kildelund