Senere købt af slagter Skræp og udlejet til Børge Barbré’s forældre (fra 1913)Huset er nu nedrevet

Matr. nr. 24 – livsfæster og skomager Peder Hansen Lang (senere (1913)købt af slagter Skræp og udlejet til Børge Barbre’s forældre. Huset er nu nedrevet)

Senere købt af slagter Skræp og udlejet til Børge Barbré’s forældre (fra 1913)
Huset er nu nedrevet