ThingsagergårdNyt stuehus opført efter brand (?) i 1910 – senere Ispindefabrikken NorwoodPersonerne på billedet:Borger Pedersen (1847-1936)Hustruen Anne Pedersen (født Hansen) (1861-1948)Sønnen Hans Christian (1889-1976)Datteren Johanne (sen

Matr. nr. 28a – livsfæster Borger Petersen
Thingsagergård

Thingsagergård
Nyt stuehus opført efter brand (?) i 1910
– senere Ispindefabrikken Norwood
Personerne på billedet:
Borger Pedersen (1847-1936)
Hustruen Anne Pedersen (født Hansen) (1861-1948)
Sønnen Hans Christian (1889-1976)
Datteren Johanne (sen