Hesselagerdegnen Hans Holcks erindringer

Hans Holck blev født i Nyborg i 1766 som søn af skipper Ole Holck. Han kom i Nyborg Latinskole trods økonomisk dårlige kår, efter at faderen havde mistet det meste af sin formue ved et forlis.

I 1786 blev han dimitteret og rejste til København for at tage studentereksamen, som han bestod – dog uden udmærkelse.

Det betød, at han ikke kunne få opfyldt sin drøm om at blive præst, og da en gammel latinskolekammerat foreslog ham at søge det ledige degnekald i Hesselager, opsøgte han i maj 1788 præstegården i Hesselager.
Efter at præsten, Herman Landt, havde forhørt sig hos folk med kendskab til Hans Holck og der kun havde fået rosende omtale af hans kundskaber såvel som hans moralske opførsel, blev han antaget officielt af kirkepatronen på Hesselagergård, Commerceråd Baggesen.

Efter 43 års ansættelse, i en alder af 66 år, udgav han “Mine Erindringer optegnede i Aaret 1832”, med underteksten:
“Mine Eftermænd i Hesselager Degnekald ønsker jeg Lykke og Velsignelse,
og at de maa leve et saa fornøiet og tildels sorgfrit Liv, som jeg nu har levet dér i 43 Aar”.
Hans Holck

Bogen opbevares i arkivet i Gudme.

                         

Hans Holck døde i 1839 og ligger begravet på kirkegården i Hesselager.

Udvalgte afsnit (2 og 5) i Hans Holcks originale gotiske håndskrift kan læses her på siden. De øvrige afsnit af erindringerne kan ses ved henvendelse til arkivet.

1. Forord
2. Barndom og skolegang
3. Eksaminationer i København
4. Huslærer i Svanninge
5. Ansøgning om embedet som degn i Hesselager
6. Til overhøring hos biskop Block
7. Privat latinskole i Hesselager
8. Eksaminationer i København (Holcks hædersår)
9. Tilbage til skolearbejdet i Hesselager
10. Udskiftningen i Hesselager sogn
11. Nye eksaminationer i København
12. Tilbage i Hesselager
13. Holck plages af sygdom
14. Friis sælger Hesselagergård
15. Holck udsat for mordforsøg
16. Skolen
17. Vormark skole
18. Afslutning

De samme afsnit i lærer Louis P. Jensens håndskrevne transskription, 1953.
Alle afsnit kan ses ved henvendelse i arkivet.

2. Barndom og skolegang

5. Ansøgning om embedet som degn i Hesselager

Hele artiklen i pastor Grove-Rasmussens transskription, trykt i tidsskriftet Museum, 1894.

Læs den her.

error: Kontakt arkivet for yderligere information!!