Folketællinger

 
Der tages forbehold for at:
…disse sider IKKE er en direkte afskrift af indholdet. Det må forventes, at der er foretaget mindre ændringer af enkelte ord, således at de fremstår mere nutidige/læsbare end ellers.
Ved tvivlsspørgsmål vil det altid være fortolkningen af de originale folketællingslister der gælder. Det vil være muligt at søge på ord (egennavne, stedord med mere) i teksten.
 
 
 
Gudbjerg Sogn
Gudbjerg Kirke
 
 
Gudme Sogn
Gudme Kirke
 
 
Oure Sogn
Oure Kirke
 
 
 
      Vejstrup sogn
    
       Vejstrup Kirke