Samlinger på arkivet

Kirkebøger fra de 6 ”gamle” sogne:
Gudme, Brudager, Gudbjerg, Hesselager, Oure og Vejstrup

Kommunale arkivalier fra de 4 ”gamle” sognekommuner, 1842-1970,
Gudme-Brudager Kommune, Gudbjerg Kommune, Hesselager Kommune og
Oure-Vejstrup Kommune:
Sognerådsprotokoller, fattigprotokoller, skoleprotokoller, ejendomsprotokoller, m.m.

Kommunale arkivalier fra Gudme Kommune, 1970-2006:
Årsregnskaber, budgetter, dagsordener/mødereferater, lokalplaner, m.m.

Protokoller, regnskaber, korrespondance og diverse dokumenter vedr. institutioner, virksomheder og foreninger.

Dokumenter, personlige papirer og korrespondance vedr. privatpersoner.

Fotos:
Papirbilleder, dias, glasnegativer og indrammede fotos.
De fleste af disse er digitaliserede.

Lokalaviser.
Avisudklip, udklipssamlinger.

Tidsskrifter vedr. arkivvirksomhed.

Bøger:
Skolebøger, sangbøger, fagbøger, årbøger, jubilæumsudgivelser, skønlitterære samlinger, m.m.

Kort:
Udskiftningskort og diverse topografiske kort.

Lydbånd:
Optagelser med personer fra lokalområdet) – overspillet til CD-rom.
Videooptagelser – overspillet til DVD:
Revyer, dilettant, sommerfester og gymnastikstævner.
Portrætsamtaler.
Optagelser fra håndboldklubben GOG’s kampe, rejser, m.m..

 

error: Kontakt arkivet for yderligere information!!