Samlinger på arkivet

Kirkebøger fra de seks ”gamle” sogne

Skoleprotokoller

Kommunale arkivalier (sognerådsprotokoller, korrespondance m.m.) fra de fire ”gamle” sognekommuner, 1842-1970

Kommunale arkivalier (årsregnskaber, budgetter, dagsordener/mødereferater, lokalplaner m.m.), 1970-2006

Protokoller, regnskaber, korrespondance og diverse dokumenter vedr. institutioner, virksomheder og foreninger

Dokumenter, personlige papirer og korrespondance vedr. privatpersoner

Fotos (papirbilleder, dias, glasnegativer og indrammede fotos)

Avisudklip, udklipsbøger

Aviser, ugeblade/månedsblade fra hele landet (i udvalg)

Tidsskrifter vedr. arkivvirksomhed

Bøger (skolebøger, sangbøger, fagbøger, årbøger, jubilæumsudgivelser, skønlitterære samlinger m.m.)

Kort (udskiftningskort og diverse topografiske kort)

Lydbånd (optagelser med personer fra lokalområdet) – overspillet til CD-rom

Videooptagelser (overspillet til DVD) fra revyer, dilettant, sommerfester og gymnastikstævner samt en række optagelser vedr. GOG (kampe, rejser m.m.)